+32 51 46 43 41

info@tal.be

King George
Configurator
>
>
Produits > HOOK 1 HIPAR 51 TRIMLESS >

HOOK 1 HIPAR 51 TRIMLESS

IP20 0,60kg
Finition
TEXT. WHITE + CHROME
300221
TEXT. WHITE
300247
EAN Codes EAN 54  15233  01626  4 - Ref. 300221 - TEXT. WHITE + CHROME
EAN 54  15233  01627  1 - Ref. 300247 - TEXT. WHITE
Accessoires
720199 MINI FRAME FOR PLASTER (112X112X130)
702210 MINI FRAME + BOX FOR CONCRETE (200X235X150)